Veel MKB’ers klagen over de het feit dat zij moeite hebben om de financiering van hun bedrijf rond te krijgen. Of het nu gaat om een tijdelijke uitbreiding van de krediet­ver­le­ning of om het financieren van een nieuwe activiteit. Het blijft voor veel bedrijven een moeilijke zaak om de financiering bij tegenwind, rond te krijgen.

Maar laten we eens de andere kant van de medaille bekijken. De nationale, ja zelfs de Europese, economie zit tegen. Het overheidsbeleid is gericht op bezuinigingen (lees lasten verzwaringen), niet op groei in omzet of werkgelegenheid. Het consumen­ten­ver­trouwen is al lange tijd erg ne­ga­tief en dan praten we nog niet over de woningmarkt of de bouwmarkt in brede zin. De verplichte solvabiliteitseisen, waaraan banken nu dienen te voldoen, zijn stevig en crisisbestendig(?). Het betekent in ieder geval dat banken naar binnen kijken en hun financiële huishouding op orde maken. Ze nemen daarom minder risico op leningen. Dat betekent dat banken een aanvraag zwaar beoordelen op het ri­sicoprofiel.

Als ondernemer weet je hoe je markt eruit ziet, waarom je klanten bij jou kopen, of nu even niet. Maar dat zit tussen je oren en staat veelal niet op papier. Je hebt geen meer­jarenbegroting en een jaarlijks aangepast ondernemingsplan. Daar heb je als onderne­mer geen tijd voor. Bovendien ben je een doener, geen schrijver.

En daar zit het verschil tussen twee werelden. De bank die zich moet verantwoorden en dus weloverwogen (en minder) kredieten verstrekt; de ondernemer die zijn marktkansen ziet ver­min­deren met iedere dag dat hij langer op het krediet wacht. Het lijkt op een on­over­brug­ba­re kloof. Dat is het niet helemaal, maar zeker voor de MKB’er een moeilijke materie.

Dit is heel nadrukkelijk het werkterrein van de Stichting Groene Hart Participaties. Mede dank zij onze ervaring en kennis, kunnen wij redelijk snel de potentie te beoordelen van een kredietvrager. Daar maken wij dan een risicoprofiel bij met een ondernemings- en financieringsplan. Dat kost tijd, maar biedt een solide basis voor de ondernemer voor een goede profilering en daarmee bijna zekerheid voor een bancaire- of andere financie­rings­vorm.