About Erik Camman

This author has not yet filled in any details.
So far Erik Camman has created 10 blog entries.

Investeren of geld uitgeven

De ontboezeming van één van mijn relaties, nadat hij een investering van een miljoen euro moest afschrijven in verband met een faillissement, was: ”Ik kwam er achter dat ik begon met investeren, maar eindigde met geld uitgeven.” Ondanks alle goede bedoelingen van de directie bleef de omzet achter bij de prognose, terwijl de kosten bleven toenemen.
Met de wijsheid achteraf kan je stellen dat de directie en de financier op basis van een te mager plan zijn vertrokken. De eerste investering was vijf ton, de omzetprognose voor het eerste jaar was al twee miljoen Euro, en zou in vijf jaar oplopen […]

By |februari 27th, 2015|Blog|0 Comments

“We are the Borg”

Bij het sluiten van leningovereenkomsten voor vennootschappen stelt de geldgever vaak als voorwaarde dat de leningvrager zich persoonlijk borg stelt voor het geleende bedrag. Veel leners tekenen zonder zich ervan bewust te zijn dat ze daarmee afbreuk doen aan het risicobeperkende karakter van de besloten vennootschap. Ik raad u aan om die borgstellingsovereenkomst eens goed door te lezen en te bezinnen voordat u eraan begint. Voor de aardigheid pak ik er een paar passages bij uit een overeenkomst met een willekeurige Nederlandse bank:
Deze borgtocht geldt voor al hetgeen de Hoofdschuldenaar aan de Bank nu of te eniger tijd verschuldigd mocht zijn…, […]

By |februari 6th, 2015|Blog|0 Comments

Puistenkoppen

Ik mag in deze column vaak vertellen dat u uw ondernemende gedachten het best kunt laten neerslaan in een, bij voorkeur kort, ondernemingsplan. Als dat éénmaal is gelukt volgt de volgende levensfase van dat plan: Het moet gaan groeien en uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Wat dat betreft lijkt ondernemen op het opvoeden van kinderen in de pubertijd; Goed monitoren en waar nodig bijsturen.

Dat het plan niet helemaal uitkomt is net zo natuurlijk als dat uw kinderen zich anders ontwikkelen dan u op voorhand bedenkt. Op hoofdlijnen kunnen we het allemaal wel kunnen voorspellen, maar de details vragen aandacht. […]

By |februari 5th, 2015|Blog|0 Comments

Dichtend proza

Ondernemend Nederland schrijft bij voorkeur geen ondernemingsplannen. Van de incidentele ondernemingen die ze wel hebben bekent een groot deel dat ze het alleen maar hebben geschreven voor de bank. Dat is jammer, want als ik doorvraag blijkt de ondernemer vaak een gedegen visie te hebben die, bij verdere uitwerking, een positieve bijdrage aan het resultaat gaat leveren.

In tijden dat ondernemingen niet meer aan het bankinfuus liggen, maar private financiering moeten aantrekken wordt de kwaliteit van het ondernemingsplan steeds belangrijker. Het is niet voldoende om een enthousiaste spreadsheet aan te leveren waar, wonderlijk genoeg, altijd een positief resultaat uit blijkt. Een […]

By |januari 29th, 2015|Blog|0 Comments

Je hoeft niet alles te kunnen

Ik heb de afgelopen maanden een belangrijke overeenkomst tussen veel MKB-ondernemingen en werkzoekenden ontdekt: Ze kunnen alles! Administratiekantoren willen voor iedereen werken, internetdienstverleners verlenen elke dienst die je wilt en aannemers nemen van alles aan. Hetzelfde geld voor administrateurs, marketeers en bouwers die een baan zoeken. Dat is een gemiste kans, want juist op basis van je specialisatie kan je het verschil maken en in minder tijd betere opdrachten binnen halen.

Om het kort te houden: We zijn niet op zoek naar alleskunners. Als opdrachtgever ben ik in de meeste dingen al voorzien. Ik heb al een accountant, ik ken al […]

By |januari 26th, 2015|Blog|0 Comments

Het MKB lost het wel weer op

Het is een goede zaak dat Europa de staatsobligaties van de lidstaten opkoopt. Het probleem dat door slecht functionerende regeringen werd veroorzaakt hoort immers bij de overheid en niet bij de commerciële banken. Toch zal de crisis uiteindelijk worden opgelost door het MKB en niet door Europa. Onze overheid is daarbij de belangrijkste remmende factor.

De nationale roergangers roepen om het hardst dat de oplossing van het probleem ligt in “minder Europa”. Voorzichtigheidshalve wijs ik u erop dat de problemen die we nu ervaren werden veroorzaakt door de nationale overheden en niet door Brussel. Europa vult nu de gaten die de […]

By |januari 23rd, 2015|Blog|0 Comments

Ken je die van die twee ondernemers die samen een zaak begonnen?

Veel ondernemers die de enig eigenaar zijn van hun eenmanszaak of vennootschap halen hun inkomen uit het resultaat van hun bedrijf. Dat is praktisch, wendbaar en gemakkelijk. Teveel ondernemers die het eigenaarschap delen starten hun samenwerking op dezelfde wijze. Dat is niet goed, want door het inkomen uit het resultaat van de vennootschap en het inkomen uit arbeid niet duidelijk te scheiden ontstaan te vaak problemen.
Twee ondernemers beginnen samen een bedrijf. Ze zijn het met elkaar eens en verdelen het belang in de V.O.F. fifty-fifty. Vanaf jaar drie hebben beiden een acceptabel ondernemersinkomen uit het resultaat van de V.O.F. Dan […]

By |januari 20th, 2015|Blog|0 Comments

Je kunt altijd opnieuw beginnen

Het valt op dat er de afgelopen dertig jaar veel nieuwe functies zijn ontstaan. De voortschrijdende technologie en de toenemende complexiteit van onze samenleving creëren nieuwe banen. De keerzijde van die medaille is dat er ook werk verdwijnt, want veel werk kan worden geautomatiseerd en oude functies raken overbodig. Door de invoering van het elektriciteitsnet is inmiddels de lantarenopsteker uit ons straatbeeld verdwenen.

Die veranderende samenleving gaat ook op een andere manier om met informatie. Consumenten hebben veel meer vrije tijd dan voorheen (We werken gemiddeld 30 uur per week, dus we hebben 134 uur over voor andere zaken) en die […]

By |januari 16th, 2015|Blog|0 Comments

Door de bank genomen

Goede ondernemers nemen gecalculeerde risico’s. Ze brengen de gevaren in kaart en trekken vervolgens vrolijk de wereld in. Waar ze tegenslag ervaren hebben ze meestal al een oplossing klaar liggen en waar geen oplossing ligt zijn ze flexibel genoeg om het probleem op te lossen. Tegenover elke zwakte staat een kracht, tegen elke bedreiging een kans. Behalve op dat ene terrein: financiering. Daarvoor heeft een ondernemer vaak een monogame relatie met een bankier en dat blijkt even vaak niet duurzaam.

Het lijkt liefde op het eerste gezicht: Ondernemers zijn bereid om alle risico’s te lopen zolang de bank maar zonder al […]

By |januari 7th, 2015|Blog|0 Comments

Oude wijn in nieuwe zakken

De belangrijkste mens in het leven van een onderneming is de eindgebruiker. Wat u ook produceert, welke dienst u ook verricht aan het einde van de bedrijfskolom staat altijd één van de zeven miljard aardbewoners die er iets aan moet hebben.

De afstand tot die afnemers wordt steeds kleiner. Waar uw product vroeger via een agent naar een importeur naar een distributeur naar een retailer bij de eindgebruiker terecht kwam komt de eindgebruiker steeds vaker rechtstreeks bij u terecht. Er zijn tal van branches waar de bedrijfskolom op deze manier in elkaar wordt gedrukt. Vraag u maar eens af wat de […]

By |februari 27th, 2012|Blog|0 Comments