De ambachtelijke bakkerijbranche wacht niet langer op het op gang komen van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf en komt met eigen financieringsmaatregelen. Eind 2013 vond de introductiebijeenkomst plaats van de eerste sectorale kredietunie in Nederland: Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO). Uit een aantal opgestarte pilots zijn de eerste succesvolle matches tussen een geldgever en een geldnemer tot stand gekomen. Deze eerste bemiddelingen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met GHP Participaties.

Het bemiddelingsmodel van GHP gaat uit van een directe relatie tussen de geldverstrekker en de geldvrager. Op basis van een quickscan verwerft de geldgever inzicht in de risico’s van zijn belegging. Daarnaast kan de geldgever betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bakkers zijn erg betrokken bij hun branche. De nu opgedane ervaring leert dat succesvolle bakkers graag investeren in collega’s. De investering krijgt daardoor nog meer waarde, omdat het delen van kennis en kunde leidt tot betere resultaten.

De zoektocht naar nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering liep voor de NBOV via banken naar de behoefte om de kredietverlening voor haar leden via een eigen kredietunie op te pakken. De ijzeren discipline waartoe banken door de voorschriften van “Basel 3” worden gedwongen hindert de kredietverstrekking aan het MKB. De kredietunie beoogt een level-playingfield te creëren tussen geldvragers en geldgevers. Om te komen tot een succesvolle kredietunie wordt een aantal processen geïnstitutionaliseerd en is goedkeuring van de AFM nodig. Daar is tijd voor nodig.

Die tijd gunnen veel bakkers zich niet. In de snel veranderde wereld van de Nederlandse retail is actie nodig om aansluiting te blijven vinden met de klanten van de ambachtelijke bakker en, via het winkelbedrijf, de afnemers van ambachtelijk geproduceerde bakkerijproducten. Met het GHP-model in de hand komt de financiering van bakkerijbedrijven in 2014 op gang.