Door de bank genomen

Goede ondernemers nemen gecalculeerde risico’s. Ze brengen de gevaren in kaart en trekken vervolgens vrolijk de wereld in. Waar ze tegenslag ervaren hebben ze meestal al een oplossing klaar liggen en waar geen oplossing ligt zijn ze flexibel genoeg om het probleem op te lossen. Tegenover elke zwakte staat een kracht, tegen elke bedreiging een kans. Behalve op dat ene terrein: financiering. Daarvoor heeft een ondernemer vaak een monogame relatie met een bankier en dat blijkt even vaak niet duurzaam.

Het lijkt liefde op het eerste gezicht: Ondernemers zijn bereid om alle risico’s te lopen zolang de bank maar zonder al […]

By |januari 7th, 2015|Blog|0 Comments

Meekijkers

Koning Willem-Alexander maakte een slechte indruk tijdens het voorlezen van de troonrede; zijn stem was te hoog, die kwam te weinig uit de buik. Doorgaans geldt dat hoe lager de stem, hoe betrouwbaarder de boodschap overkomt. WA is toch een redelijk opgeleide MKB’er met een gegarandeerde omzet voor komend jaar van € 5.200.000, exclusief btw (uiteraard) en inclusief salaris. En dan krijgt Maxima er ook nog een leuke grijpstuiver bij als kleedgeld. Het inkomen is gegarandeerd, de positie staat niet ter discussie. Waarom dan toch die zichtbare onzekerheid?

Ik kan slechts één reden bedenken: WA staat onder voortdurende controle van de […]

By |oktober 17th, 2014|Blog|0 Comments

Bakkerijbranche neemt kredietverlening zelf ter hand

De ambachtelijke bakkerijbranche wacht niet langer op het op gang komen van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf en komt met eigen financieringsmaatregelen. Eind 2013 vond de introductiebijeenkomst plaats van de eerste sectorale kredietunie in Nederland: Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO). Uit een aantal opgestarte pilots zijn de eerste succesvolle matches tussen een geldgever en een geldnemer tot stand gekomen. Deze eerste bemiddelingen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met GHP Participaties.

Het bemiddelingsmodel van GHP gaat uit van een directe relatie tussen de geldverstrekker en de geldvrager. Op basis van een quickscan verwerft de geldgever inzicht in de risico’s […]

By |januari 16th, 2014|Blog|0 Comments

Financiering in de verschillende levensfasen van een bedrijf

In deze analyse geef ik een overzicht  van de financiering in de ver­schil­lende le­vensfasen van een bedrijf. Vanuit onze achtergrond als bemiddelaar in private fi­nan­ciering besteden wij daarom aandacht aan de rol van een externe private financier. Bedrijven maken in hun bestaan verschillende fasen door. De werkelijkheid is diffuser dan hier geschetst, maar als model kan ieder bedrijf zich hier in herkennen. We nemen de verschillende stappen door, de specifieke kenmerken, wel­ke financiering daarbij past en waarom.

Startfase | De start van de onderneming is als een geboorte van een kind. Een lange voorberei­dings­­tijd en een start met veel onzekerheden en risico’s. De ondernemer moet […]

By |januari 9th, 2014|Blog|0 Comments

5 tips om nieuwe ondernemers te beoordelen

Het lijkt wel of het elke private investeerder minimaal eenmaal in zijn leven overkomt: Investeren in een toekomstige ondernemer om er na enige tijd achter te komen dat diens ondernemersvaardigheden te kort schieten. Als je er op tijd achter komt is er waarschijnlijk nog een hoop te redden door zelf te handelen; als je het te laat ontdekt schrijf je een stevig bedrag af. Hoe beoordeel je nu die vereiste ondernemersvaardigheden?

Lees tussen de regels van het ondernemingsplan door.
De operationele uitwerking van het plan biedt vaak een zonnige toekomst voor het product of de dienst van de nieuwe onderneming. Wie goed […]

By |mei 13th, 2013|Blog|0 Comments

Kredietbehoefte

Veel MKB’ers klagen over de het feit dat zij moeite hebben om de financiering van hun bedrijf rond te krijgen. Of het nu gaat om een tijdelijke uitbreiding van de krediet­ver­le­ning of om het financieren van een nieuwe activiteit. Het blijft voor veel bedrijven een moeilijke zaak om de financiering bij tegenwind, rond te krijgen.

Maar laten we eens de andere kant van de medaille bekijken. De nationale, ja zelfs de Europese, economie zit tegen. Het overheidsbeleid is gericht op bezuinigingen (lees lasten verzwaringen), niet op groei in omzet of werkgelegenheid. Het consumen­ten­ver­trouwen is al lange tijd erg ne­ga­tief en dan […]

By |februari 27th, 2013|Blog|0 Comments

“Nee” heb je en “ja” kan je krijgen

Ondernemers zijn (nog steeds) gewend om met hun financieringsvragen naar hun bank te stappen. Dat is, op basis van het verleden, een logische stap. Toch is het gedrag van banken snel aan het veranderen. Waar voorheen de meeste afwegingen door uw accountmanager werden gemaakt moet hij / zij zich nu wenden tot een geautomatiseerd systeem. Na het, meestal aangename, gesprek met uw relatiebeheerder over uw plannen start een documentenstroom, waaronder het ondernemingsplan, jaarcijfers en aanvullende informatie in de richting van de bank. Daarna is het soms heel lang wachten op antwoord.

Door de steeds hogere kosten om een kredietaanvraag te beoordelen […]

By |januari 2nd, 2013|Blog|0 Comments

Oude wijn in nieuwe zakken

De belangrijkste mens in het leven van een onderneming is de eindgebruiker. Wat u ook produceert, welke dienst u ook verricht aan het einde van de bedrijfskolom staat altijd één van de zeven miljard aardbewoners die er iets aan moet hebben.

De afstand tot die afnemers wordt steeds kleiner. Waar uw product vroeger via een agent naar een importeur naar een distributeur naar een retailer bij de eindgebruiker terecht kwam komt de eindgebruiker steeds vaker rechtstreeks bij u terecht. Er zijn tal van branches waar de bedrijfskolom op deze manier in elkaar wordt gedrukt. Vraag u maar eens af wat de […]

By |februari 27th, 2012|Blog|0 Comments