Gedegen ondernemers onderzoeken, naast het vinden van nieuwe marktkansen, regelmatig de inkoopniveaus voor hun facilitaire diensten. Energie, telefonie, drukwerk en mobiliteit worden getoetsts aan de markt om te beoordelen of de contracten nog goed zijn. Eén kostenpost wordt, vreemd genoeg, vaak overgeslagen: Bedrijven kunnen duizenden euro’s op jaar basis besparen door regelmatig het renteniveau van het vreemd vermogen te toetsen aan marktconformiteit.

Regelmatig komen wij in de praktijk financieringsconstructies tegen, die op een bepaald moment van investering tegen de toen geldende rente en voorwaarden zijn afgesloten.
Wat de directie van een bedrijf zich niet altijd realiseert is dat zowel de interne als externe factoren in het private investeerders- en bankenlandschap op jaarbasis behoorlijk kunnen wijzigen. Vooral in de tijd van de recessie was men al blij, dat men een financiering voor een bepaalde investering kon krijgen.

Nu de economie weer aantrekt en de financieringsinstellingen hun kredietplafond aan het verlagen zijn en de rente historisch gezien laag is kan het opnieuw beoordelen van de totale financiering op basis van de interne factoren en marktconformiteit interessant zijn en bedrijven soms duizenden euro’s op jaarbasis besparen. Start 2016 goed en laat de GHP-financieringsscan uitvoeren om te beoordelen of ook uw bedrijf geld goed inkoopt.