Het is een goede zaak dat Europa de staatsobligaties van de lidstaten opkoopt. Het probleem dat door slecht functionerende regeringen werd veroorzaakt hoort immers bij de overheid en niet bij de commerciële banken. Toch zal de crisis uiteindelijk worden opgelost door het MKB en niet door Europa. Onze overheid is daarbij de belangrijkste remmende factor.

De nationale roergangers roepen om het hardst dat de oplossing van het probleem ligt in “minder Europa”. Voorzichtigheidshalve wijs ik u erop dat de problemen die we nu ervaren werden veroorzaakt door de nationale overheden en niet door Brussel. Europa vult nu de gaten die de natiestaten hebben gegraven. Enige bescheidenheid zou daar dus op zijn plaats zijn.

Overigens hoeven we niet te hopen dat de overname van staatsobligaties leidt tot meer kredietverstrekking aan het MKB. Banken hadden al geld genoeg. Ze lenen het niet uit omdat de businesscases van de ondernemingen onvoldoende zekerheid bieden volgens de door de overheid opgelegde complianceregels (waarvan akte). Die casuïstiek wordt slecht marginaal beter van een iets lagere rente. Daarnaast heeft onze overheid nog wel eens de gewoonte om met alle winden mee te waaien, waardoor de toekomst moeilijk te voorspellen blijft.

De belangrijkste onderliggende oorzaak van die slecht financierbare businesscases is dat onze Nederlandse overheid meer dan 50% van ons Bruto Nationaal Product aan zichzelf uitgeeft. Voeg daarbij de bezuinigingen op onderwijs en de administratieve lastenverzwaringen voor ondernemers en je moet constateren dat innoveren er ook in 2015 niet makkelijker op wordt.

Intussen doen ondernemers waar ze goed in zijn: Het hoofd koel houden, schouders eronder en marktkansen zien. Van die tweeduizend euro per Europeaan die onze overheden nu aan zichzelf uitlenen gaan we niet wakker liggen. Dat u niet op overheden kunt vertrouwen en banken, dankzij hun complianceregels, nog steeds niet financieren is inmiddels een manier van leven geworden waar wij mee vertrouwd zijn geraakt. Wij gaan ten lange leste dan maar elkaar financieren en grijpen elke kans om echte waarde aan de economie toe te voegen.