Ondernemers zijn (nog steeds) gewend om met hun financieringsvragen naar hun bank te stappen. Dat is, op basis van het verleden, een logische stap. Toch is het gedrag van banken snel aan het veranderen. Waar voorheen de meeste afwegingen door uw accountmanager werden gemaakt moet hij / zij zich nu wenden tot een geautomatiseerd systeem. Na het, meestal aangename, gesprek met uw relatiebeheerder over uw plannen start een documentenstroom, waaronder het ondernemingsplan, jaarcijfers en aanvullende informatie in de richting van de bank. Daarna is het soms heel lang wachten op antwoord.

Door de steeds hogere kosten om een kredietaanvraag te beoordelen te drukken en het proces te verantwoorden worden financieringsaanvragen steeds vaker geautomatiseerd verwerkt. Die beoordelingssystemen gaan uit van benchmarks en ervaringsgetallen van de bank zelf. Ze gaan soms voorbij aan dat unieke aspect van uw onderneming, waardoor u denkt succesvol te worden.

De output van het systeem is aanvraag goedkeuren ja of nee. Het legt niet uit waarom de aanvraag wordt afgewezen. De relatiebeheerder kan soms niet eens aangeven op basis waarvan een financieringsaanvraag wordt afgewezen. Als hij zich sterk maakt voor uw idee komt uw vraag bij een tweede beoordelaar terecht, die aanvullende vragen stelt.

Na het beantwoorden van aanvullende vragen, volgt er vaak een nee vanuit de bank. Juist het stellen van die aanvullende vragen ontstaat omdat men twijfelt en deze twijfels niet worden weggenomen.

Gelukkig zeggen niet alle banken alleen maar nee, maar brengen hun klanten met ons in contact. Wij ontwikkelen met u het ondernemingsplan en kijken net even iets verder. Door onze kennis van de bancaire wereld weten wij op welke punten uw bank een financieringsaanvraag beoordeelt. Dat doen we door de kritische vragen die de bank stelt te beantwoorden en op te nemen in het ondernemingsplan.

Doordat wij zonder vooroordelen naar uw plan kijken stellen we ook de verrassende vragen en stellen we met u persoonlijk de haalbaarheid van het plan en de financieringsvraag vast. Naast de bancaire financiering kijken we ook naar andere vormen van kapitaalverstrekking.
De praktijk leert ons dat een Ja van de bank dan vaak toch gekregen kan worden.