Ik mag in deze column vaak vertellen dat u uw ondernemende gedachten het best kunt laten neerslaan in een, bij voorkeur kort, ondernemingsplan. Als dat éénmaal is gelukt volgt de volgende levensfase van dat plan: Het moet gaan groeien en uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Wat dat betreft lijkt ondernemen op het opvoeden van kinderen in de pubertijd; Goed monitoren en waar nodig bijsturen.

Dat het plan niet helemaal uitkomt is net zo natuurlijk als dat uw kinderen zich anders ontwikkelen dan u op voorhand bedenkt. Op hoofdlijnen kunnen we het allemaal wel kunnen voorspellen, maar de details vragen aandacht. Die details bepalen de uiteindelijke waarde van uw onderneming . Eén van mijn eigen bedrijven (Een specialist in digitale marketing voor het MKB) zit in een zo snel ontwikkelende markt dat we ons tweejaarplan elk half jaar tegen het licht houden om te zien of het nog voldoet in de veranderende externe omstandigheden. Het leidt er toe dat we kortcyclisch investeren in dit bedrijf en slimme manieren bedenken om arbeid flexibel in te zetten.

Ook als uw bedrijf in een minder snel ontwikkelende markt acteert is het goed om regelmatig te controleren of je op de goede weg bent. Sinds vorig jaar begeleid ik een ondernemer in de evenementenbranche. We werken nu aan de eerste revisie van het plan, omdat we nieuwe dingen hebben getest en van die test hebben geleerd. We hebben geleerd dat klanten werven duurder is dan we in het eerste plan hadden begroot. Waar in de eerste casus veel aandacht was voor marketing en verkoop aan eindgebruikers geven we in de versie voor 2015 meer ruimte voor andere acquisitiemethodes op vaste plaatsen in het land.

Overigens zijn we met elkaar betere opvoeders dan ondernemers. 98% van onze kinderen komt min of meer goed terecht, terwijl meer dan 30% van de startende ondernemingen het derde jaar niet haalt. Een goed onderhouden businesscase zorgt ervoor dat ook onze bedrijven mooie volwassenen kunnen worden.