INVESTEERDERS

Groene Hart Participaties verbindt kennis, kunde en kapitaal. Door een juiste mix van deze drie elementen komen we tot resultaat. Als ondernemer en investeerder bent u nauw betrokken bij uw particpaties en bent u bereid deze betrokkenheid daadwerkelijk vorm te geven. Wij vragen u te investeren in bedrijven uit de omgeving van het Groene Hart, die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal. Deze bedrijven zijn op deskundige wijze door ons beoordeeld en hebben met meer kapitaal een nog beter toekomstperspectief. Met deze investering draagt u direct bij aan de economische ontwikkeling in uw omgeving en de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid. U krijgt op uw investering een marktconform rendement. Tevens krijgt u de mogelijkheid als participant de ontwikkeling van het bedrijf waarin u investeert op de voet te volgen en uw kennis en deskundigheid in te brengen. Bent u in staat en bereid gepast risico te nemen en in uw directe omgeving te investeren? Neemt u dan contact met ons op.

GHP Participaties werkt actief mee aan de ontwikkeling van een degelijk en deugdelijk strategisch plan.

Bent u ondernemer?
Lees hier 

meer over onze aanpak voor ondernemers.De ondernemer blijft baas in eigen huis en stuurt aan de hand van een meerjarenplan.
Lees hier over onze aanpak voor participanten..